Egzamin gimnazjalny - informacje


Dostosowania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym2016/2017

 

 

Informacje dla ucznia:

 

 

  Przebieg egzaminu gimnazjalnego


 

TERMIN EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 21 kwietnia 2015 r.

Egzamin z zakresu:

A. historii i wiedzy o społeczeństwie
• godz. - 9.00 - czas trwania: 60 minut - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

B. języka polskiego
• godz. - 11.00 - czas trwania: 90 minut - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA – 22 kwietnia 2015 r.

Egzamin z zakresu:

A. przedmiotów przyrodniczych
• godz. 9.00 – czas trwania: 60 min. - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

B. matematyki
• godz. 11.00 - czas trwania: 90 min. - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO – 23 kwietnia 2015 r.

     Egzamin na poziomie:

A. podstawowym
• godz.9.00 – czas trwania: 60 min. - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

B. rozszerzonym:
• godz. 11.00 czas trwania: 60 min. - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.