Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

rok szkolny 2017/2018

 

  •  od 4.05 do 9.06.2017 r. – składanie dokumentów do wybranej szkoły,
  •  do 27.06.2017 r. – złożenie w wybranej szkole ponadgimnazjalnej świadectwa ukończenia gimnazjum i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,   
  •  30.06.2017 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej, 
  •  do 10.07.2017 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole ponadgimnazjalnej,
  •  11.07.2017 r. - zamknięcie I etapu rekrutacji (podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej lub informacji o liczbie wolnych miejsc).
 
Rekrutacja do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://www.eped.pl


Załącznik >>>