Rada Rodziców

 PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca – 

Z-ca przewodniczącej – 

Sekretarz - 

Skarbnik – 

Komisja Rewizyjna - Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

wynosi 60 zł.

 

Pieniądze można wpłacać na konto

Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 9 w Elblągu,

numer konta: 

42 1020 1752 0000 0002 0003 4611