Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w Gimnazjum nr 9 w Elblagu w r.szk. 2017/2018


Przewodnicząca – p. Alicja Smolińska

Z-ca przewodniczącej – p. Marta Wielgosz

Skarbnik – p. Anna Podgórska

Komisja Rewizyjna: p. Emila Wencel 


Składka na rok szkolny 2017/2018r wynosi 60 zł