PEDAGOG, PSYCHOLOG

PEDAGOG SZKOLNY- mgr Aleksandra Witkowska

PSYCHOLOG SZKOLNY- mgr Marta Pepke

 

GODZINY PRACY 

 

Telefon: 55 625 88 49