Stypendium szkolne 2018/ 2019

Wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym rodzice naszych uczniów mogą składać OSOBIŚCIE, w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2018 r., w gabinecie pedagoga szkolnego. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie szkoły oraz gabinecie pedagoga.

Tegoroczny próg dochodowy w przeliczeniu na jednego członka rodziny to 514 zł netto (do 30.09.2018 r.), 528 zł netto (od 01.10.2018 r.).

Wszelkich szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego udziela pedagog szkolny.