Szkolenia dla rodziców

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza rodziców zainteresowanych rozwijaniem swojego potencjału wychowawczego do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach pod nazwą: „Jak mądrze kochać swoje dziecko”. Jest to cykl spotkań, podczas których rodzice będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wspierania rozwoju dziecka oraz rozwinąć umiejętności, które pozwolą im  lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. 
Warsztaty realizowane będą w dwóch grupach:  
- pierwsza grupa - rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
(19 i 26 października oraz 9, 16, 23 listopada 2016 r.)
- druga grupa - rodzice dzieci z klas IV - VI oraz w wieku gimnazjalnym
(21 i 28 października oraz 4, 18, 25 listopada 2016 r.)
Każde zajęcia realizowane będą w siedzibie biura TPD przy ul. 1 Maja 37 w Elblągu 
w godzinach 17.00-19.30. 
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Zapisy przyjmowane są tylko na pełny cykl 5 zajęć. Nie ma możliwości skorzystania z wybranych zajęć. Zapisy na warsztaty przyjmowane są w biurze TPD w terminie do 12 października 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Informacje o warsztatach dostępne są pod numerem telefonu 55 2338210.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
1. Specyfika rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (gr.1)  / dorastania (gr. 2).
Co muszę wiedzieć, by budować dobre relacje ze swoim dzieckiem?
2. Komunikacja w rodzinie. 
Jak i po co ustalać zasady, reguły i granice?
3. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka. 
Jak mądrze pokazywać dziecku, czego od niego oczekujemy?
4. Skuteczne motywowanie do nauki. 
Jak stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki?
5. Moje dziecko jest niezwykłe. 
Jak budować pozytywną samoocenę dziecka i wspierać jego rozwój?

                                                                                              A.W.