Rekrutacja do gimnazjum


Rekrutacja uczniów do gimnazjum:


- rok szkolny 2016/2017 

Zapraszamy rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych do zapoznania się z terminami rekrutacji do Gimnazjum.


W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie klas z innowacjami:

literacko-artystyczna, języków obcych (angielski i włoski) oraz chemiczna.

Więcej szczegółów o klasach znajduje się w Aktualnościach strony gimnazjum.

Nabór uczniów do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

odbywać się będzie od 5 maja 2016 roku drogą elektroniczną

poprzez platformę www.eped.pl.


Na platformie znajdują się instrukcje związane z rekrutacją.REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DO GIMNAZJÓW


 

Terminarz rekrutacji

Lp

Rodzaj czynności

 

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

przeprowadzanym  przez dyrektora

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem czynności wymienionej w Lp. 2 (poniżej)

5 maja - 22 czerwca

2016r.

11 – 12 lipca 2016r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałem sportowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

5 - 20 maja

2016r.

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem sportowym

23 – 31 maja

2016r.

do 14 lipca 2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 15 czerwca

2016r.

do 15 lipca 2016r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

24 – 28 czerwca

2016r.

------------------

 

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 30 czerwca

2016r.

do 1 sierpnia 2016r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca 2016r.

18 sierpnia 2016r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

do 20 lipca 2016r.

do 22 sierpnia 2016r.

9.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych miejsc

 

do 22 lipca 2016.

 

do 31 siepania 2016r.

 

 

Obwód Gimnazjum nr 9

 

 

 
 
 

- rok szkolny 2015/2016  

 

Zapraszamy rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych do zapoznania się z terminami rekrutacji do Gimnazjum.

W roku szkolnym 2015/2016 planujemy utworzenie klas z innowacjami: z matematyki i fizyki, z języków obcych (angielski i niemiecki), z edukacji dla bezpieczeństwa. Istnieje również możliwość utworzenia klasy sportowej (piłka siatkowa/piłka nożna).

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 9 W ELBLĄGU 2015/2016 + TERMINARZ REKRUTACJI


Terminarz rekrutacji


 

1.

Składanie zgłoszeń i wniosków przez absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem.

Kandydaci do klasy sportowej także – zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania właściwej dyscypliny sportowej oraz pisemnej zgody rodziców.

od 11 maja (poniedziałek)
do 22 czerwca (poniedziałek) 2015 r.

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej
dla kandydatów zgłaszających się do klasy sportowej.

do 24 czerwca (środa) 2015 r.

3.

Dostarczenie przez kandydata kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

do 30 czerwca (wtorek) 2015r.

do godz. 14.00

4.

Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 3 lipca (piątek) 2015 r.
do godz. 14.00

5.

Złożenie przez kandydata oświadczenia woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia OKE o wynikach sprawdzianu.

do 7 lipca (wtorek) 2015 r. do godz.14.00

6.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum.

do 8 lipca (środa) 2015 r.

do godz. 14.00

7.

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

od 24 (poniedziałek) do 27 sierpnia (czwartek) 2015 r. 

do godz.14.00

8.

Termin ogłoszenia listy  uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum w wyniku postępowania uzupełniającego.

do 28 sierpnia 2015 r. (piątek)

do godz. 14:00
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata do szkół ponadgimnazjalnych (§ 3 ZARZĄDZENIA NR 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 13 lutego 2014 r.)


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do szkół ponadgimnazjalnych