Doradztwo zawodowo-edukacyjne

 

 Jak pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, ale też bez oderwania od społecznych realiów? Często uczniowie są zagubieni, niedoinformowani i nie potrafią podjąć decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej. Oczekują, zatem profesjonalnej pomocy. 

   Doradztwo zawodowe wprowadza młodzież z gimnazjów w zagadnienia zawodowe. Pomaga młodzieży odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej, która rządzi się prawami podaży i popytu również w zakresie zawodów. Przemyślany, trafny wybór kierunku kształcenia pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostaje się bezrobotnym.
   Rolą doradcy zawodowego w szkole jest więc przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. W dalszej perspektywie jest to niewątpliwie wychowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, przygotowanie do radzenia sobie w trudnej sytuacji, jaką jest zmiana społeczna lub bezrobocie, kształtowanie jednostek wartościowych społecznie, ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy, zmotywowanych do ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.

                                                 doradca zawodowy – Paweł Sarnowski

 

 

Godziny pracy  doradcy zawodowego

rok szkolny 2016/2017

 

 

Dzień

tygodnia/godzina

Jolanta

Leśniewska

Paweł  

Sarnowski 

wtorek  12.00 – 15.00   
 środa  12.00 – 14.00   
 czwartek    10.40 - 11.40 
 piątek  8.00 – 10.00  

 

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego >>>
Adresy szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu >>>