Doradztwo zawodowo-edukacyjne

 

Jak pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, ale też bez oderwania od społecznych realiów? Często uczniowie są zagubieni, niedoinformowani i nie potrafią podjąć decyzji dotyczących ich przyszłości zawodowej. Oczekują, zatem profesjonalnej pomocy. 

Doradztwo zawodowe wprowadza młodzież z gimnazjów w zagadnienia zawodowe. Pomaga młodzieży odnaleźć się w warunkach gospodarki rynkowej, która rządzi się prawami podaży i popytu również w zakresie zawodów. Przemyślany, trafny wybór kierunku kształcenia pozwala uniknąć sytuacji, w której pozostaje się bezrobotnym.

Rolą doradcy zawodowego w szkole jest więc przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, które w praktyce przekładają się na wybór zawodu, prowadzącej do niego ścieżki kształcenia, planowanie, rozwój i zarządzanie karierą zawodową. W dalszej perspektywie jest to niewątpliwie wychowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym i gospodarczym, przygotowanie do radzenia sobie w trudnej sytuacji, jaką jest zmiana społeczna lub bezrobocie, kształtowanie jednostek wartościowych społecznie, ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy, zmotywowanych do ciągłego kształcenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji.

                                                 doradca zawodowy – Paweł Sarnowski

 

 

 

Godziny pracy doradcy zawodowego w Gimnazjum Nr 9 w Elblągu

                                                                                                         

Czwartek:          11.30. – 14.30

 

 


 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego >>>Adresy szkół ponadgimnazjalnych w Elblągu >>>


Kierunki i formy kształcenia 2018-19 >>>


Ścieżki kształcenia i zasady rekrutacyjne >>>