Kadra

Jolanta Leśniewska

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Gimnazjum nr 9 w Elblągu

Kamila Urbańska

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor Gimnazjum nr 9 w Elblągu

Kamila Biedrzycka

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Bugaj - Milewska

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztof Bugara

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Bukowska

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Dudek

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.3a

Małgorzata Dulny

Funkcja: Nauczyciel

Marta Gajewska

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.2d

Kamila Gitlin - Kutkowska

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.1c

Monika Grozowska

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.1b

Przemysław Ilski

Funkcja: Nauczyciel

Anna Jabłońska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

klasa 3b

Aleksandra Maciejewska

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.2c

Katarzyna Majewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

klasa 1c

Marta Mierzwa - Gałkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 1a

Wojciech Milewski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 2a

Joanna Mitura

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 2d

Mariola Myślińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 3c

Joanna Nowak

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.1a

Beata Ostasz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

klasa 2c

Marta Pepke

Funkcja: Psycholog

Joanna Popielarczyk

Funkcja: Nauczyciel

Bogdan Płaza

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.2b

Lucyna Podgórniak

Funkcja: Bibliotekarz

Lucyna Rejchert

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 3d

Izabela Romanowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 3a

Paweł Sarnowski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 2b

Beata Szczudlińska

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.3c

Katarzyna Tałaj

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.3b

Hanna Targońska

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.2a

Aleksandra Witkowska

Funkcja: Pedagog

Agnieszka Wondzyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

klasa 1b

Piotr Zieliński

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca wspomagający kl.3d

Aurelia Banasik

Funkcja: Administracja

Sekretarz szkoły

Monika Stachurska

Funkcja: Administracja

Główny księgowy

Marlena Kania

Funkcja: Administracja

Referent ds płac i kadr

Anna Należny

Funkcja: Administracja

Kierownik gospodarczy

Aleksandra Sawicka

Funkcja: Administracja

Intendent

Mariusz Ciołek

Funkcja: Pracownik obsługi

Dozorca

Joanna Ekes

Funkcja: Pracownik obsługi

Starsza woźna

Renata Hnatów

Funkcja: Pracownik obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Kirklewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Sprzątaczka

Ryszard Kirklewski

Funkcja: Pracownik obsługi

Konserwator

Aneta Leśniewska

Funkcja: Pracownik obsługi

Pomoc kuchenna

Mirosława Linda

Funkcja: Pracownik obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Perucka

Funkcja: Pracownik obsługi

Kucharka

Piotr Robak

Funkcja: Pracownik obsługi

Szatniarz

Mirosław Siekierka

Funkcja: Pracownik obsługi

Konserwator

Małgorzata Turska

Funkcja: Pracownik obsługi

Sprzątaczka

Halina Wileńska

Funkcja: Pracownik obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Woźna

Funkcja: Pracownik obsługi

Sprzątaczka

Krzysztof Zarzeczny

Funkcja: Pracownik obsługi

Dozorca